Nyhetens interesse

Mange med noe smalere interesser, personer som er medlemmer av interesseorganisasjoner — og så videre — synes som oftest at deres sak burde få mer plass i mediene. At saken burde nevnes hyppigere og grundigere. Mediene har samtidig sine egne nyhetskriterier. De vil ikke skrive om for sære ting, ting de har skrevet om nyligFortsett å lese «Nyhetens interesse»

«Jøden» i bergenspressen

Madsen, Henrik (2021). «Jøden» i bergenspressen. En undersøkelse av den bergenske dagspressens omtale av jøder 1916–1940. Masteroppgave, Universitetet i Bergen Å anmelde masteroppgaver er kanskje litt voldsomt. Dette er jo gjerne det aller første som publiseres av en student som kanskje fortsetter som historiker, kanskje ikke. Samtidig har ganske mange avhandlinger føyd seg inn iFortsett å lese ««Jøden» i bergenspressen»

Historierevisjon om annonser

Tidligere skreiv jeg om komiske dirty annonser i Dagbladet i 1993. Mitt anliggende var den språklige oppfinnsomheten for å gjøre det dirty litt mindre dirty slik at det kunne trykkes. Avisa bestemte seg for å slutte med disse annonsene i september 1993, da de sikta seg inn på et mer kultivert publikum, men noe endeligFortsett å lese «Historierevisjon om annonser»

Månedens meninger, ny instagramkonto!

Har du lengta etter en instagram som BA-Desken, bare at alle presseklippene er fra 1994? Det får du nå! Månedens meninger Meninger er bærebjelken i demokratiet! Mange og bastante! Meninger om saker du ikke visste at fantes, og som kanskje ikke fantes heller! https://www.instagram.com/maanedensmeninger/

Komiske dirty annonser i Dagbladet 1993

Sjelden har ordet «diverse» hatt en så utkrystallisert betydning som da Dagbladet satte inn rubrikkannonser for «diverse» den 20.9.1993. Fra hefter om et land der det nå pågikk full krig, til vold av den mer frivillige typen. På denne tida tjente Dagbladet temmelige mye penger på sextelefoner og annonser for «massasje». Alle visste at denneFortsett å lese «Komiske dirty annonser i Dagbladet 1993»

Anmeldelse av Mediehistorisk tidsskrift 1/2020

Mediehistorisk tidsskrift 1/2020 kom før sommeren, og jeg finner det, om ikke naturlig, så i hvert fall ønskelig å avgi en kritikk av nummeret. Det er jo ikke akkurat vanlig å kritisere et tidsskrift en selv har bidratt til, men jeg har ikke kjent til de andre tekstene eller forfatterne før tidsskriftet kom ut nå.Fortsett å lese «Anmeldelse av Mediehistorisk tidsskrift 1/2020»

Arbeiderredaktøren og Zions vises protokoller

Det er altså ute en artikkel som heter «Arbeiderredaktøren og «pengejødene»». Arbeiderredaktøren er Johannes Stubberud, redaktør i Oppland Arbeiderblad og flere andre aviser i mellomkrigstida. Hva mente han da Marta Steinsvik i 1924 tok turen til Gjøvik for å spre antisemittismens budskap? 6. mai 1924 skulle hun foredra i Folkeakademiet om «Sions konge, de beryktedeFortsett å lese «Arbeiderredaktøren og Zions vises protokoller»

Arbeiderredaktøren og «pengejødene»

Mens antisemittismen florerte i bondepressen i midten av 1920-årene og Bondelagets leder Johan E. Mellbye gjorde utfall mot «jødekapitalen» fra Stortingets talerstol, fikk Mellbye konkurranse fra et hold som for mange vil være uventet. En redaktør i hanseget nærområde beskyldte Mellbye for å støtte salg av norsk eiendom til nettopp jødekapitalen. I stedet for sliktFortsett å lese «Arbeiderredaktøren og «pengejødene»»